Voor professionals

Pretty Woman en Best Man bieden hulpverlening aan meiden en jongens van 11 tot 23 jaar in de volgende situaties:

  • Meiden en jongens die vragen hebben over relaties en seksualiteit. Ze hebben geen nare ervaringen opgedaan, maar er spelen wel vragen die de ontwikkeling van een seksuele identiteit zouden kunnen verstoren.
  • Meiden en jongens die grote moeite hebben om wensen en grenzen aan te geven of die van een ander aan te voelen. Ze hebben geen nare ervaringen opgedaan, maar vertonen wel gedrag dat als risicovol kan worden gezien.
  • Meiden en jongens die een nare ervaring op het gebied van relaties en seksualiteit hebben opgedaan, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanranding, chantage met foto’s of filmpjes of nare relaties.
  • Meiden en jongens die het slachtoffer zijn van ernstig seksueel geweld of seksuele uitbuiting/mensenhandel.

Pretty Woman is werkzaam in de regio Utrecht. Met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Woerden zijn subsidieafspraken die het mogelijk maken om zonder verwijzing of indicatie hulp te starten. Voor jongeren uit andere gemeenten is een (verlengde) jeugdzorgindicatie nodig.

Samenwerking

Pretty Woman werkt samen met verschillende partners: buurt/wijkteams, het onderwijs, politie, jongerenwerk, jeugdzorgprofessionals, de GGZ, huisartsen en de maatschappelijk opvang. Als professional kun je op verschillende manieren met ons in aanraking komen:

  • Verwijzing: Collega’s uit de stad of regio Utrecht zijn van harte welkom een jongere te verwijzen naar Pretty Woman of Best Man. In sommige gevallen is een beschikking nodig voor de hulp van Pretty Woman. Wanneer een jongere bij ons wordt aangemeld, dan laten we weten hoe het vervolg eruitziet, of er sprake is van een wachttijd en of er (meteen) een indicatie nodig is. Bekijk meer info over de aanmelding.
  • Consult: Voor professionals uit de steden Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en Woerden zijn wij bereikbaar voor consult op casusniveau. Heb je contact met een jongere die vragen of problemen heeft op ons expertiseterrein, neem dan gerust contact met ons op. Dan denken we samen na over de beste werkwijze.
  • Training: Voor groepen professionals verzorgen wij trainingen over relaties, intimiteit, seksualiteit en dwang bij jongeren. De professionals waar wij deskundigheidsbevordering aan geven zijn zeer uiteenlopend: docenten in het voortgezet onderwijs, zorgcoördinatoren, jongerenwerkers, welzijnswerkers, jongerencoaches, medewerkers van sociaal teams en nog veel meer. De thema’s die we behandelen in deze bijeenkomsten bepalen we in samenspraak met de aanvrager. Denk bijvoorbeeld aan de seksuele levensloop van kinderen en jongeren, de invloed van social media, de gevolgen van seksuele grensoverschrijding, hoe je het gesprek aangaat over seksualiteit of het signaleren van uitbuiting en mensenhandel.
    Voor de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Woerden kunnen trainingen (deels) kosteloos worden gegeven. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Laagdrempelige specialistische hulp

Pretty Woman en Best Man combineren de laagdrempeligheid van een huiskamer met specialistische hulpverlening. Die combinatie heeft alles te maken met onze organisatievorm. Pretty Woman en Best Man zijn een samenwerkingsproject van stichting Specifieke Jeugd Projecten en De Rading Jeugd- & Opvoedhulp. Deze samenwerking biedt ons de kans om zowel preventieve activiteiten te ondernemen als begeleiding en behandeling te bieden. Allemaal onder één dak en door een vast team. Hierdoor kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling van een jongen of meisje met nare ervaringen, bijvoorbeeld: een jongere komt binnen met een eenvoudige vraag, al snel blijkt er meer aan de hand te zijn, zij/hij krijgt zwaardere hulp, heeft een terugval, krabbelt overeind en pakt langzaam de draad van het leven weer op. Tijdens dit proces kan een jongere altijd terugvallen op het vertrouwde team van Pretty Woman en Best Man.

Onze werkwijze

Onze begeleiding omvat zowel individuele hulpverlening als systemische en contextuele hulpverlening, groepshulpverlening en traumaverwerking. Ouders, andere belangrijke steunfiguren of betrokken hulpverleners worden door ons bij de hulpverlening betrokken.

In onze begeleiding vertellen jongeren ons over wat ze meemaken en hebben meegemaakt. Daarnaast gaan we actief aan de slag: we doen oefeningen, werken lichaamsgericht, gaan met jongeren mee op pad en zoeken hen thuis of op school op. We vragen jongeren om heel intieme dingen met ons te delen. Het is dan ook niet gek dat ze ook vragen aan ons hebben. Daar waar wij denken dat het de jongere verder helpt, delen we onze eigen ervaringen en vertellen we over onszelf.

Er wordt met de meiden en jongens veel gesproken over respect voor jezelf en voor de ander. Seks is fijn en leuk; daar mag je van genieten. We normaliseren waar het taboe eraf mag en problematiseren waar grenzen worden overschreden. Wat is normaal en wat is extreem? Een fout vriendje is niet meteen een loverboy. Jongens zijn niet altijd daders. En de term loverboy koppelen we aan mensenhandel (pooier).

meer over onze methodiek

"Mijn date bleek een 50-jarige man te zijn"

Op de middelbare school had ik wel vriendinnen, maar ik merkte dat ik toch meer voor jongens voelde. In de 2e heb ik Grindr gedownload. Ik was toen 13 jaar en deed me op de app voor als 18-jarige. Ik maakte een afspraak met iemand waarvan ik dacht dat hij 18 jaar. Toen ik heb ontmoette bleek hij 50+ te zijn…

Die man heeft me betast en ik heb dingen bij hem gedaan die ik niet prettig vond. Mijn ouders kwamen thuis en hebben de politie gebeld. Hij was gevlucht maar ze hebben hem gevonden. Op het politiebureau moest ik een verklaring afleggen en er kwam een hele rechtszaak.